Päivitykset

07/05/16
Pieniä sääntömuutoksia, jotka on merkitty punaisella.

Säännöt ja anominen

Tällä sivulla ovat säännöt ja ohjeet VRER:n alaisten ravien järjestämiseen ja anomiseen. Säännöt eivät koske villejä raveja. Ravilähdöistä, kilpailuoikeudesta, palkinnoista ja kilometriajoista lisää Raviurheilu virtuaalimaailmassa -sivulla.


Luku 1. Yleiset säännöt raveja koskien

1 § Ravikilpailusääntöjen noudattaminen ja ravien loppuun vieminen
Ravien järjestäjä sitoutuu noudattamaan VRER:n sääntöjä raveissaan. Ravisääntöihin lukeutuvat tämän sivun lisäksi myös Raviurheilu virtuaalimaailmassa -sivun säännöt ja ohjeet.
  Raveista vastaa ravien järjestäjä. Ravien järjestäjä sitoutuu viemään ravit loppuun saakka, vaikka järjestäjä lopettaisi raviharrastuksen.

2 § Ravien anominen ja ravikutsut
Raveja on mahdollista anoa kuluvalle ja seuraavalle kalenterikuukaudelle. Esimerkiksi marraskuussa voit anoja raveja marraskuulle ja joulukuulle.
  Ravikutsut on lähetettävä ravikalenteriin kaksi (2) viikkoa ennen ravipäivää. Ravikutsuissa on oltava viimeinen ilmoittautumispäivä, jonka on oltava vähintään yksi (1) päivä ennen ravipäivää.
  Ravien järjestäjän on hoidettava tulokset raveistaan, joiden kilpailupäivä on mennyt, ennen kuin järjestäjä voi anoa seuraavia VRER:n alaisia raveja. (Edellä mainittu, punaisella merkitty sääntömuutos astuu voimaan 23.5.2016)

3 § Kolmet ravit / päivä
Raveja voi olla enintään kolmet (3) yhdessä päivässä.

4 § Ravitulokset
Ravituloksia ei tarvitse toimittaa VRER:lle eikä niitä kerätä minnekään muualle talteen, mutta ravitulosten valmistumista kuitenkin valvotaan.
  Ravien järjestäjän on tehtävä tulokset raveista, joiden kilpailupäivä on mennyt, ennen kuin järjestäjä voi anoa seuraavia VRER:n alaisia raveja. (Edellä mainittu, punaisella merkitty sääntömuutos astuu voimaan 23.5.2016)

Luku 2. Säännöt lähdöistä

1 § Lähtöjen lukumäärä
Raveissa tulee olla vähintään viisi (5) lähtöä. Lähtöjen enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

2 § Osallistujien ottaminen raveihin
Osallistujia raveihin voi ottaa vastaan vasta sitten, kun ravit on merkitty VRER:n ravikalenteriin.

3 § Lähtöjen osallistujamäärä
Tasoitusajoon otetaan enintään 16 osallistujaa. Ryhmäajoon otetaan enintään 12 osallistujaa.
  Ravien järjestäjä itse määrää, mikä on minimi osallistujamäärä, jotta lähtö järjestetään. Jos osallistujia ei tule kuin muutama (1-4), se voidaan juosta myös rutiinina. Rutiinilähdössä järjestäjä itse päättää maksetaanko palkintorahoja.

4 § Määräykset kilpailuihin ilmoittamisesta
Hevosen saa ilmoittaa yksissä raveissa vain yhteen lähtöön. Erikoiskilpailuissa hevonen saa juosta enintään kahdessa lähdössä raveissa, esimerkiksi kuninkuusraveissa. Poniraveissa ponit saavat osallistua sekä yhteen kärry- että montélähtöön.
  Ohjastaja voi ohjastaa kaikissa lähdöissä, mutta vain yhtä hevosta per lähtö. Ohjastajiksi kelpaavat "keksityt" henkilöt. Ohjastaja ei ole pakollinen osa osallistumismuotoa, vaan ravien järjestäjät voivat valita, haluavatko osallistumiseen sisällytettävän ohjastajan vai eivät.
  Osallistumismuodossa on yleensä vaadittu seuraa. Tämä ei ole pakollinen, vaan ravien järjestäjät voivat valita, haluavatko osallistumiseen sisällytettävän seuran vai eivät. Seuran merkitseminen osallistumiseen helpottaa omistajaa löytämään omat hevosensa / poninsa kutsusta, joten seuran vaatiminen osallistumisessa on vahvasti suositeltavaa. Seura voi olla VRL:ssä rekisteröity tai tallin oma nimellinen raviseura, jonka alaisuudessa ei juokse kuin tallin omia hevosia / poneja.

5 § Hevosen ja ponin kilpailuoikeus
Hevosen tulee olla suorittanut hyväksytysti koelähtö ennen kuin se voidaan ilmoittaa varsinaiseen starttiin. Poneilla ei ole koelähtövaatimusta, joten ne aloittavat kilpailemisen suoraan oikeista lähdöistä.
  Kärrylähdöissä lämminveriset ja peitsarit saavat kilpailla 2-12-vuotiaina, kylmäveriset 3-15-vuotiaina ja ponit 3-18-vuotiaina. Montéssa lämminveristen, peitsarien ja ponien on oltava vähintään 4-vuotiaita ja kylmäveristen vähintään 5-vuotiaita.
  2-vuotiaat lämminveriset sekä 3-vuotiaat kylmäveriset saavat kilpailla vain omissa ikälähdöissään enintään 2500 metrin matkalla.

Luku 3. Säännöt koe- ja opetuslähdöistä

1 § Koe- ja opetuslähtöjä voi vapaasti järjestää VRER:n alaisten ravien yhteydessä.
2 § Koe- ja opetuslähtöjä ei lasketa "oikeiksi" lähdöiksi, joten koe- ja opetuslähtöjen lisäksi täytyy järjestää viisi (5) lähtöä.
3 § Ravien järjestäjän on pitänyt järjestää vähintään kolmet (3) VRER:n alaiset ravit alusta loppuun, ennen kuin järjestäjä saa pitää raveissaan koe- ja opetuslähtöjä.

Katso tarkemmat säännöt koe- ja opetuslähdöistä infosivulta.

Luku 4. Säännöt palkinnoista

1 § Ravikutsussa täytyy olla merkittynä lähdöissä jaettavat palkintorahat.
2 § Hevosten lähdöissä ensimmäinen palkintoraha saa olla porrastetun palkitsemistaulukon mukaan korkeintaan 1000-5000ve. HUOM! Katso tarkempi palkintotaulukko tältä sivulta. Ponien lähdöissä ensimmäinen palkinto on korkeintaan 250ve. (Suositeltava palkintotaso poneilla 80-150ve). Muut sijat saa palkita miten haluaa.
3 § Järjestäjät saavat jakaa palkintoesineitä (pokaalit, laatat, lautaset, loimet jne) miten itse haluavat.
4 § On mahdollista anoa suurempia summia suurkilpailuja varten. Aina lupaa ei kumminkaan myönnetä, joten laitathan anomukseen mukaan hyvät perustelut! Suurin myönnettävä palkintosumma on viisitoistatuhatta (15 000ve), sitä suurempia summia myönnetään vain VRER:n hyväksymille virallisille suurkilpailuille. Poneille suurin hyväksyttävä summa on 500ve.

Katso suositeltavat palkintosummat täältä.

Luku 5. Säännöt ajoista

1 § Kullekin hyväksytyn juoksun tehneelle osallistujalle annetaan kilometriaika.
2 § Tavallisissa lähdöissä aikuisten lämminveristen suositeltava aika on vähintään 1.23 ja aikuisten suomenhevosten 1.32. Huomioon pitäisi ottaa hevosten ikä sekä juostavan matkan pituus (esim. lämminveristen 3100m matkalla voittoaika 11,0 ei ole realistinen).
3 § Volttilähdöissa ajat ovat hitaampia kuin autolähdöissä.
4 § Talvella ja huonolla kelillä ajat hidastuvat.
5 § Kun lähtö on kovempitasoinen, esim. lämpöisille, joiden ennätys on vähintään 1.13, on ajatkin kovempia.
6 § Peitsarit ovat keskimäärin 3 sekuntia lämminveriravureita nopeampia, joten niiden lähdöissä ajat saavat olla reippaampia.

Katso tarkemmat aikataulukot täältä.

Luku 6. Ohjeet lähtöjen sarjamäärityksiin

- Pyri välttämään avoimia sarjoja.
- Toivottavaa olisi, että kaikilla lähdöillä olisi jonkinlainen sarjamääritys. Avoimissa lähdöissä on ongelmana täysin eritasoisten hevosen kisaaminen keskenään, sillä 2-vuotiaat aloittelevat lämminveriset eivät voi mitenkään pärjätä 8-vuotiaille konkareille. Niin sanottuja rajattomia avoimia lähtöjä kuitenkin saa järjestää, jos osallistujat jaetaan tasonsa perusteella sopiviin ryhmiin. Huomioitavaa on, että tällöinkin 2-vuotiaiden lämminveristen ja 3-vuotiaiden kylmäveristen on juostava omissa ikäryhmissään.
- Sarjamäärityksenä voi olla muun muassa
  * ikä (esim. 3-4v lämpöiset, 4-5v kylmäveriset, yli 7-vuotiaat lämpöiset, yli 8-vuotiaat a-ponit...)
  * voittosumma (alle 1 000ve, alle 5 000ve, yli 10 000ve, yli 50 000ve...)
  * ennätys (alle 1.15,0, alle 1.20,0, yli 1.18,0, yli 1.35,0...)
  * starttimäärä (aiemmin starttaamattomat, alle 10 starttia, yli 30 starttia, yli 50 starttia...)

Summa summarum: Käyttäkää mielikuvitusta sarjojen suhteen ja yrittäkää saada raveihin mahdollisimman eritasoisia lähtöjä.

Anomuksen lähettäminen

- Lähetä seuraavat tiedot kalenterivastaavalle - aksulle - sähköpostiin ravikalenteri@vrer.net TAI täytä alempana oleva lomake:
* Järjestävän tahon nimi ja URL osoite
* Ravien päivämäärä 1.)
* Ravien URL osoite
* Ryhmät, joille on lähtöjä: sh/kv/lv/a/b/p 2.)
* Mahdollinen "suurkilpailuraha" anomus. [VRER:n virallisesti hyväksymistä suurkilpailuista ei tarvitse tehdä erillistä raha-anomusta, ne hyväksytään automaattisesti] 3.)

1.) Mikäli toivottu päivämäärä on kerennyt mennä jollekin toiselle, se siirretään seuraavalle vapaalle päivälle. 2.) HUOM. jos raveissa on lähtö kylmäverisille, jonne saa ilmoittaa myös suomenhevosia, ei tarvitse erikseen ilmoittaa ryhmänä sh:ta! Jos raveissa on lähtö, joka on avoinna vain suomenhevosille (eikä muille kylmäveriroduille), silloin ryhmälistaan tulee mukaan sh. 3.) VRER:n alaisissa raveissa lähtöjen 1. palkintosumma ei saa ylittää palkintotaulukoiden maksimia, ellei sille erillisen anomuksen perusteella myönnetä korkeampaan summaa. Suurin myönnettävä palkintosumma on hevosilla 15 000v€, poneilla 500v€, sitä suurempia summia myönnetään vain VRER:n hyväksymille virallisille suurkilpailuille.


Lomake ravien anomiseen

Järjestävän tallin nimi*:

Sähköposti*:

Tallin osoite*:

Ravien päivämäärä*:

Kutsun osoite*:

Ryhmät, joille on lähtöjä*:

Muuta:

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakolliset.