Päivitykset

Sivua päivitetty 23/11/2011
Kokouspöytäkirja tehty

VRER kokous 16.11.2011

Paikalla: Hessi, Isla, Shavo & Hanna
Puheenjohtaja: Hessi
Sihteeri: Isla
Alkoi ~18.30 ja päättyi ~20.30

Kokouksessa paikalla neljä päättäjäjäsentä, joista Hanna osan ajan kokousta.

Ensimmäisenä keskusteltiin koelähtöravijärjestelmästä. Järjestelmä on herättänyt ajatuksia siitä pitäisikö sitä muuttaa järjestäjien puuttumisen vuoksi. Päätettiin kuitenkin jatkaa nykyisellään, sillä tiedossa on lisää järjestäjiä päättäjäjäsenistön omasta porukasta. Lisäksi Isla on luvannut järjestää raveja aina kun on tarvis. Ideat ulkopuolisista järjestejistä tai järjestelmän lakkauttamisesta päätettiin hylätä ja katsoa tilannetta uudestaan seuraavassa kokouksessa.

Seuraavaksi otettiin puheeksi päättäjäjäsenistön lopettaneet jäsenet. Nykytilanteessa pjäsenistössä on vain muutama aktiivinen ihminen, joten lopettaneiden tilalle päätettiin etsiä uudet päättäjäjäsenet. Lisäksi Tierra, joka on ilmaissut halukkuutensa ryhtyä päättäjäjäsenistöön nostettiin aktiivisuutensa takia suoraan pjäseneksi ilman hakua. Näiden lisäksi yleiseen hakuun laitetaan 1-2 paikkaa.

Puhe siirtyi kalenterivastaavaan. Paikka on ollut toistaiseksi Kriden hallinnassa, joka on tauolla. Vastuu päätettiin siirtää Hessille, ja tiukoissa tilanteissa kalenterin kanssa auttaa Isla.

Kolmas isompi asia jota kokouksessa käsiteltiin yleisesti on suurkilpailut. Koettiin että suurkilpailuita on tarpeeksi, eikä niiden määrää tarvitse lisätä tai vähentää. Listalta kuitenkin poistetaan ST Silwer, joka on järjestetty viimeksi vuonna 2008, ja on ikäänkuin lopettaneen ravirata Silwerin oma suurkilpailu. Lisäksi muutoksia tehtiin poniderbyn ikärajoihin, sillä VRERin sivuilla on ollut väärää informaatiota. Nykyisin poniderby on siis avoinna 5 vuotiaille poneille. Lisäksi poniderbyn ajankohtaa siiretään ensi vuodelle huhtikuulle, lähemmäs kriteriumia. Vuoden poniderby pidetään siis vuoden 2012 huhtikuussa, vuoden 2011 derby kuitenkin pidetään suunnitellusti joulukuussa. Lisäksi suurkilpailuiden avoimmuutta säädeltiin, sillä puheeksi on tullut se ettei kylmäverisille ole yhtään avointa suurkilpailua. Päätettiin että virtuaalimestaruus, sekä montémestaruus ovat tästä lähin avoimet myös kylmäverisille.

Seuraavana asiana kokouksessa oli virtuaaliset Suomen ennätykset. Päätettiin että Isla alkaa keräämään ennätyksiä vuoden alusta ja taulukot julkaistaan kahden kuukauden päästä eli maaliskuun alussa. Ennätyksiä pyritään päivittämään kerran tai kaksi kuukaudessa. Ennätykset kerätään jokaisesta ikäluokasta, sekä rodusta erikseen.

Viimeisenä asiana oli ravigaala. Ehdokkaiden keräys aloitetaan joulukuun alusta, ja äänestysaikaa tässä osiossa on vuoden loppuun, jonka jälkeen alkaa avoin äänestys. Gaala pidetään edellisvuoden tapaan ja sen järjestää Isla.

Seuraavasta kokouksesta ei ollut puhetta, mutta luultavasti kokous pidetään vuoden alussa ravigaalan ehdokkaiden valitemisen yhteydessä.